Realfag

I barnehageåret 2017/2018 har vi valgt å fortsette å fordype oss i området realfag med vekt på naturfag.