Fokusområder

I barnehageåret 2018/2019 har vi språk og psykologisk førstehjelp for barn som fokusområder. Personalet får grundig opplæring i barns språkutvikling. Vi fokuserer på språk, samtaler, bøker, fortellinger, sanger, relasjoner og lek. Pedagogene går på kurs i pedagogisk førstehjelp for barn før vi starter opp i januar. Vi fortsetter med aldersinndelte grupper to dager i uka.