Invitasjon til fagdag 3 mai 2018 kl. 15.30-16.45

Dette barnehageåret har vi jobbet med fagområdet - Natur, miljø og teknologi.

På fagdagen vil foreldre få utforske og oppleve sammen med barna.

Se invitasjon

Fagdag 2018