Musikkpedagog for barn født i 2012 og 2013

Fredager frem mot jul vil barna som er født i 2012 og 2013 få tilbud om en time med ekstern musikkpedagog på fredager. Musikkpedagogen kommer fra Bærum Kommunale Musikkskole. Barna blir delt inn i to grupper. Første time starter fredag den 09.09.16 kl 10.15 - 11.