Månedsbrev august/september fra Marihøna

Månedsbrev fra Marihøna august/september

August har vært en fin og rolig måned med fokus på å bli kjent med nye barn og voksne. Det har derfor ikke vært så mye annet på programmet denne måneden. Men vi har hatt litt formingsaktiviteter for å pynte på avdelingen og hatt mye frilek både inne og ute slik at barna har kunnet bli godt kjent med hverandre. Lek er et viktig redskap som barna bruker for å komme i kontakt med hverandre, så vi syntes det har vært viktig å sette av mye tid til dette. Ellers har vi hatt samlingsstunder der vi har sunget sanger sammen, lekt leker, blitt kjent med navnene og hatt fokus på å bli en fin og samlet gjeng. Barna som har flyttet fra Barkebilla til Marihøna skled rett inn på avdelingen, dette skyldes nok en trygg overgang der de har vært mye på besøk på Marihøna det året som var, i tillegg kjenner de de voksne på avdelingen godt.

Vi har fått en ny voksen på Marihøna: Marko. Han har jobbet som vikar i barnehagen vår tidligere. Han er han sønnen til Drago og Nada, så han er et trygt og kjent fjes for de fleste. Han er glad i natur og aktivitet, og skal delta på turer både tirsdager og torsdager.

 

Grupper og turer:

Vi er allerede godt i gang med gruppene. Stjernebarna skal på tur på torsdager, det samme skal Trollbarna. Bamsene går på tur tirsdager. Se egen plan for når ditt barn skal på tur og hva vi skal gjøre på turene. Det som er nytt i år er at vi skal lage maten vår selv på turen. Barnehagen har gått til innkjøp av fint matutstyr til å ha med på tur og en fin bålpanne som vi kan tilberede maten på. Sammen med barna vil komme frem til matretter vi sammen skal tilberede på turene. På turdager ønaker vi at barn blir levert slik at de er klare til å gå 9:30. Hvis ikke er det fint om dere leverer på turstedet. Vi vil gå tur til Gapahuken vår i skogen, BI-parken, biblioteket og andre hyggelige turmål.

 

 

 

 

Fokusområder dette året:

  • Frem til jul vil vi ha fokus på sosial kompetanse. Å forholde seg til andre er kanskje det mest vesentlige barnet lærer i barndommen. Sosial kompetanse handler om å kunne samhandle positivt med andre i ulike situasjoner og utvikles gjennom handlinger og opplevelser i alle situasjoner i løpet av dagen. Rammeplan for barnehagen peker på at sosial kompetanse ikke er medfødt og dermed ikke utvikles av seg selv. Vi voksne jobber målrettet for å få barnegruppen til å fungere positivt for alle barn. Barna lærer sosial kompetanse først og fremst gjennom det de opplever hver dag. Vi som voksne må vi anerkjenne og oppmuntre til sosiale handlinger og veilede der det er nødvendig. For å nå disse målene deler vi inn barnegruppe i mindre grupper  som for eksempel lekegrupper og turgrupper.

 

  • Vi vil i tillegg arbeide med realfag som er et av Bærum kommunes satsningsområde i år som i fjor. Vi vil arbeide frem mot en foreldrekveld der dere blir invitert til å bli med på undersøkelser og eksperimenter som vi har arbeidet med i barnehagen. Som i fjor vil denne dagen være på våren.

 

  • Kulturprosjekt. I barnehagen vår er vi så heldige å ha barn fra ulike nasjoner og med flere ulike kulturer. Vi ønsker å bli kjent med hverandres kulturer denne høsten. På FN-dagen vil vi presentere prosjektet vårt for foreldrene på en foreldreettermiddag.

Dette er det greit å merke seg for september:

  • Barnehagen 19år. Dette feires med eplekake og mye moro for barna.
  • Vennskap og sosial kompetanse
  • Brannvernsuke
  • Foreldremøte  
  • Viktig: Ha nok skiftetøy i skuffen! Og tørt regntøy til hver dag!

Vi ønsker dere en super septembermåned.

Hilsen Heidi, Neda, Marko, Ida og Karoline :)