Uteteater kommer torsdag 12 oktober kl 09.30

http://www.akershusteater.no/olle-bolle-begynner-i-barnehagen/