Eierstyret

Eierstyret i Epleskogen Barnehage blir valgt på Årsmøtet i mars.

Eierstyret

Leder: Hans Arntzen

Nestleder og personalansvarlig: Pål Østerbø

Økonomiansvarlig: Pål Fokserød Byrgin

HMS ansvarlig: Siri Skollerud Blegen

Byggansvarlig: Vebjørn Engebretsen

SU-reperesentant:  Siri Skollerud Blegen og Vebjørn Engebretsen

Vara: Marianna Novica
Daglig leder: Anna Steinheim
Representant fra personalet: Ida Østby

Samarbeidsutvalget

Leder: Marianna Novica
Personal: Bente Røssberg og Marko Tomasevic
Foreldre: Niamh Crilly
Eierstyret: Siri Skollerud Blegen og Vebjørn Engebretsen
Daglig leder: Anna Steinheim har møte, tale og forslagsrett.