Eierstyret

Eierstyret i Epleskogen Barnehage blir valgt på Årsmøtet i mars.

Eierstyret

Leder: Hans Arntzen

Nestleder og personalansvarlig: Ragne R

Økonomiansvarlig: Geir Borse

HMS ansvarlig: Siri Skollerud Blegen

Byggansvarlig: Jose Luis Plasencia Cabanilla

SU-reperesentant:  Siri Skollerud Blegen og Ragne R.

Vara: Marianna Novica
Daglig leder: Anna Steinheim
Representant fra personalet: Ida Østby

Samarbeidsutvalget

Leder: Marianna Novica
Personal: Karoline Fjeld og Nada Tomasevic
Foreldre: Anna Kjersti Hagen
Eierstyret: Geir Borse og Ragne R.
Daglig leder: Anna Steinheim har møte, tale og forslagsrett.