Realfag

I barnehageåret 2017/2018 har vi valgt å fortsette å fordype oss i området realfag med vekt på naturfag.

Generelt er realfag en fellesbetegnelse for de naturvitenskapelige fagene, og omfatter de to fagene matematikk og naturfag. Det er de to fagområdene "Natur, miljø og teknikk" og "Antall rom og form" i rammeplanen som omhandler naturfag og matematikk i barnehagen.

Matematikk omfatter f.eks. geometri og tall, og kan omhandle teamaer som måling, mønster og telling.

Naturfag omfatter f.eks. fysikk, kjemi, biologi og geologi.

Realfag kan også sies å bygge på visse ferdigheter som observering, undring, resonnering og utforsking.

For å lese mer om hvordan vi ønsker å jobbe med tema, se årsplanen på hjemmesiden vår som ligger under "Om oss"