Realfag

I barnehageåret 2017/2018 fortsetter vi med realfag som fokusområde. Vi fordyper oss i fagområdet natur, miljø og teknologi og fortsetter med aldersinndelte friluftsgrupper en dag i uka.