Fokusområder 2020 - 2021

I barnehageåret 2020-2021 har vi livs-mestring og helse og IKT som fokusområder.