Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for 2020-21

Søknaden sendes Bærum Kommune innen 15 juni.

Se informasjon: Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid for barnehageåret 2020-2021