Personvern

Kontaktinformasjon: Epleskogen Barnehage SA Skytterdalen 11, 1337 Sandvika Tlf. 67543498/45420230 E-post: post@epleskogen.no

PERSONVERN

Informasjon-til-foresatte-om-hvordan-barnehagen-håndterer-personopplysninger

 

Personvern - Samtykkeskjema

Personvern - InnsynPersonvern - Personopplysninger og informasjonssikkerhet

Personvern - Retting og sletting

Personvern, avvikshåndtering

 

Barnehagen har også utarbeidet oversikt over de personopplysningene som behandles og en risikovurdering av hendelser.

Epleskogen Barnehage SA benytter PBL Mentor i HMS arbeidet og har egne sjekklister til vernerunde av personvernhåndteringen i barnehagen.