Tilbud og priser

Barnehageplass koster kr. 3230 pr. mnd.

Matpenger kr. 500 pr. mnd.

Vi serverer to måltider i barnehagen og har varm lunsj 3 dager pr uke.

Pga. covid-19 blir det ikke servert måltider i barnehagen før smittefaren er over.

 

To dager i uken er det utedag, og vi lager lunsj og 14.30 måltid i barnehagen eller på tur (bålmat)

Barna får melk og oppdelt frukt til måltidet kl. 14.30.