Humla

Tlf. nr. til avdelingen er 40722526.

Humla er en avdeling med 12 barn fra 1-2,5 år og 4 voksne.

Vi har lokaler i underetasjen i barnehagen og ligger skjermet fra de andre avdelingene.

Det ble opparbeidet helt nye utearealer for de minste i 2020 med spennende lekeapparater.

Avdelingen er stor og vi har mange rom som gir mulighet for å utfolde seg på ulike måter. Vi har ett eget kjøkkenrom for lek, basekrok, lesekrok og aktivitetsrom.

Vi har flere barn i samme alder slik at alle får en lekekamerat som er jevnaldrende. Vi er ute hver ettermiddag, uansett årstid så lenge været tillater det. Flere dager i uka deler vi i aldersinndelte lekegrupper hvor aktivitetene er tilpasset gruppen. Aktivitetene er blant annet tur, forming, gym og eventyrstund. Vi har som regel en utedag i uka hvor vi er ute på formiddagen og onsdager har vi fellessamling med resten av barnehagen. Vi er også opptatt av å ha dager hvor barna kan leke fritt på eget initiativ med voksne som støtte. I Epleskogen barnehage får vi varmmat 3 dager i uka. Dette er variert mat vi får servert av barnehagematen.no. Disse dagene trenger barna kun å ha med 1 matboks til ettermiddagsmaten.  De resterende dagene må barna ha 2 matbokser. Vi prøver å ha utedager disse dagene slik at vi av og til kan spise lunsjen vår ute eller i grillhytta. Hver dag får barna fersk, kuttet frukt til ettermiddagsmaten og melk til lunsj.

Gjennom året er vi gjennom ulike temaer som vi jobber med, utfra temaene har vi forming, sanger, eventyr og andre aktiviteter. Foreksempel har vi hatt tema vinter, hvor vi har vært mye ute, malt i snøen, laget snøfigurer og utforsket snøen inne. Humla er med på alle aktiviteter og tradisjoner som er i barnehagen gjennom hele året. Dette er blant annet høstfest, nissefest, luciafeiring, karneval, kunstutstilling m.m. I tillegg har Humla en egen utflukt til Emma hjort sansehus om våren, som vi ser barna har stort utbytte og glede av.

Små barn trenger rutiner og vi følger både uke og dagsplaner, men vi er åpne for å være spontane der vi ser mulighet for dette. Ingen dager er like og på humla jobber vi etter barns initiativ. Barna blir tatt på alvor og vi gir barna utfordringer etter alder og nivå. De voksne er alltid tilstede slik at barna får hjelp og støtte der det trengs.

Vi er opptatt av at barna skal ha en god barnehagehverdag med lek, læring og omsorg tilpasset barnas behov. Vi er også opptatt av å ha ett godt samspill og samarbeid med foreldrene, slik at vi kan tilby det beste for barnet.

"Sammen gir vi barna en verdifull hverdag"

 

vennskap

 

 

                                   Lekeareal tilpasset de minste barna med mykt underlag.