Marihøna

Barna er snart klare til å fly ut i den store verden! Tlf. nr. til avdelingen er 40640879.

Avdelingen og grupper

På Marihøna har vi 22 barn i alderen 4 - 6 år og 4 voksne. Vi er en stor og fin gjeng som finner på mye gøy sammen, men vi ser også verdien i å dele barna i mindre lekegrupper slik at barna kan etablere nære venneskap i trygge og gode omgivelser.

Vi er mye ute på tur sammen. Erfaringen vår er at når barna er ute i friluft styrker dette vennskap på tvers av alder og kjønn, det styrker konsentrasjonen og det styrker barnas kropper som er i utvikling. Målet med turgruppene er blant annet å skape trygghet ved å styrke samholdet i barnehagen samt å øke kunnskapen om ulike pedagogiske opplegg og temaer som vi fordyper oss i i løpe av et barnehageår. 

 

Hverdagen:

Vi på Marihøna mener at det er viktig med gode rutiner i hverdagen. Dette bidrar til å skape trygghet og forutsigbarhet for barna. Men vi syntes det er like viktig at barna føler at det er rom for frihet og fantasi. Intiativ og medvirkning fra barna syntes vi det er viktig å følge opp. Barna har jo rett til å føle at de får medvirke til egen barnehagehverdag. I tillegg er vi fire lekne voksne på avdelingen. Det at vi voksne har et godt samhold oss imellom, godt humør og trives godt på Marihøna er med på å skape en god stemning i barnegruppen.

Ellers jobber vi mye med sang, musikk, rim, regler og eventyr, hvor språkstimulering og sosial kompetanse står sentralt. Vi bruker både konkreter, flanellograf, magnettavle eller kroppene våre. Dette vil være en god støtte for de barna som trenger begrepsforståelse. 

 

Læring og lek:

I løpe av et barnehageår er vi gjennom flere ulike temaer som feks. vann, vennskap, nærmiljø, årstidene, høytidene, eventyr. I arbeidet med de ulike temaene bruker vi gjerne formingsaktiviteter, sang/musikk, gode samtaler, lek, eventyr og undring som redskaper for å utforske temaene. 

Det er mye læring i lek. For barn er leken en stor og viktig del av livet. Gjennom leken kan barna bearbeide erfaringer og opplevelser. Vi syntes derfor at det er viktig at det er rom for frilek. Vi bruker også lek i tilrettelagte læringssituasjoner.

 

Uteområdet:

Vi er mye ute på tur i nærmiljøet. Det at barna føler en tilhørlighet til nærmiljøet ser vi på som viktig. Vi ønsker at barna skal ha hvertfall èn lang og god tur i uken. Vi har laget en gapahuk en liten gåtur inn i skogen fra barnehagen. Denne bruker vi mye. 

Også har vi jo selvfølgelig epleskogen vår! Epleskogen er stor, litt bratt, spennende og litt mystisk. Her kan barna gjemme seg litt bort og skape rom for den gode og trygge leken. Det ulendte terrenget bidrar itillegg til å fremme barnas motorikk og kinestetiske sant.

I epleskogen følger vi årstidene fra snøen smelter og blomstene dukker opp og epletrærne blomstrer. Vi lager blomsterkranser og plukker store buketter som barna gjerne tar med seg hjem. Det er også et yrende dyreliv i epleskogen. Det er ikke sjeldent vi får besøk av ekorn, mange ulike fugler og en populær aktivitet er å grave etter mark og finne ulike snegler og edderkopper. Om høsten er det populært å klatre i trærne å plukke epler. Om vinteren er det akebakken som er mest populær der står de eldste på sowboard og de mindre aker. Vi har også en fin grillhytte der barna kan komme inn å varme seg eller kanskje grille matpakken sin.

 

Lys og fin avdeling med frodig natur utenfor vinduet.

 

 

 

 

 Et kunstverk blir til.

 

Stjernebarn på Oslotur for å besøke Nissen i julegata.

 

 

Uteområdet byr på fine skibakker om vinteren

 

Vi lager mye godt på bålet i gapahuken vår i skogen

 

"Sammen gir vi barna en verdifull hverdag"

 

 

Grillhytta

 

Sommer og vannsklie i akebakken er gøy

 Sykkelbane rundt lekearealet