Barnehagens åpningstid er mellom kl 7.30 - 17.00

Barnehagens kjernetid er mellom kl 9.00 og 15.00. Det vil si at vi har aktiviteter og pedagogisk opplegg på avdelingene i dette tidsrommet. Det er ønskelig at dere gir oss beskjed hvis barnet blir levert senere enn kl 9.30 eller blir hentet før kl.15.00. Dersom barnet skal til lege eller har andre avtaler iløpet av dagen som gjør at det blir hentet innenfor kjernetiden, er det viktig at dere gir beskjed til personalet om dette. Innenfor kjernetiden er barna og de voksne opptatt med aktiviteter eller er på tur.