Eierstyret

Eierstyret i Epleskogen Barnehage blir valgt på Årsmøtet i mars.

Eierstyret

Leder: Pål Fokserød Byrgin

Nestleder og HMS ansvarlig: Pål Østerbø

Personalansvarlig: Line Holst

Økonomiansvarlig: Nikolai Dyrhol-Bjørstad

Byggansvarlig: Jørgen Teien Blystad

SU-reperesentant: Line Holst og Jørgen Teien Blystad

Vara: Siri Skollerud Blegen og Johanne Grønningsæter Huseby
Daglig leder: Anna Steinheim
Representant fra personalet: Ida Østby

Samarbeidsutvalget

Leder: Johanne Grønningsæter Huseby
Personal: Maria Solberg Mossin og Julia Kurylowicz
Foreldre: Mariachristina Acierno
Eierstyret: Line Holst og Jørgen Teien Blystad
Daglig leder: Anna Steinheim har møte, tale og forslagsrett.