Eierstyret

Eierstyret i Epleskogen Barnehage blir valgt på Årsmøtet i mars.

Eierstyret

Leder: Hans Arntzen

Nestleder og personalansvarlig: Pål Østerbø

Økonomiansvarlig: Pål Fokserød Byrgin

HMS ansvarlig: Siri Skollerud Blegen

Byggansvarlig: Jørgen Teien Blystad

SU-reperesentant:  Siri Skollerud Blegen og Jørgen Teien Blystad

Vara: Line Mandt og Johanne Grønningsæter Huseby
Daglig leder: Anna Steinheim
Representant fra personalet: Ida Østby

Samarbeidsutvalget

Leder: Johanne Grønningsæter Huseby
Personal: Manolya Tunca og Julia Kurylowicz
Foreldre: Mariachristina Acierno
Eierstyret: Siri Skollerud Blegen og Jørgen Teien Blystad
Daglig leder: Anna Steinheim har møte, tale og forslagsrett.