/>

Fokusområder

Fokusområder barnehageåret 2021 - 2022: "Tett På" - Kvalitetsutvikling i barnehagen, Godt psykososialt barnehagemiljø og digital barnehage Les mer om fokusområdene i årsplanen under fanen om oss.