Fokusområder

Fokusområder barnehageåret 2022 - 2023: "Tett På" - Kvalitetsutvikling i barnehagen. Kunst og teater, samarbeid med Sjøholmen Barnekunsthus og Kulturhuset i Sandvika Les mer om fokusområdene i årsplanen under fanen om oss.