Fokusområder

Fokusområder barnehageåret 2020 - 2021 er Livsmestring og helse og IKT. Les mer om fokusområdene i årsplanen under fanen om oss.